• Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên
  • Giờ làm việc:
    Sáng: 7h-11h Chiều: 1h-4h30

Dr. Trần Bá Huấn

Trưởng khoa - Khoa Dược - VTYT - KSNK
  • Năm sinh

    119

  • Email


  • ĐT liên hệ


  • Ghi chú