• Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên
 • Giờ làm việc:
  Sáng: 7h-11h Chiều: 1h-4h30

Đội ngũ bác sĩ

 • Ban giám đốc
 • Phòng KHTH
 • Khoa HSCC
 • Khoa Dược - VTYT - KSNK
 • Khoa Cận Lâm Sàng
 • Khoa khám bệnh
 • Khoa Lao - HIV - Kháng Thuốc
 • Khoa Bệnh Phổi
 • Khoa Lao ngoài Phổi
 • Phòng Điều Dưỡng
 • Phòng Kế toàn Tài chính
 • Phòng Chỉ đạo tuyến
 • Phòng Tổ chức hành chính
Phạm Hồng Quang
Giám đốc bệnh viện - Ban giám đốc
Đặng Tiến Quân
Phó Giám đốc - Ban giám đốc
Phạm Trịnh Phương
Trưởng phòng - Phòng KHTH
Nguyễn Hữu Đăng
Bác sĩ - Phòng KHTH
Vũ Đình Rương
Trưởng khoa - Khoa HSCC
Trần Viết Đạt
Bác sĩ - Khoa HSCC
Phạm Hữu Tâm
Bác sĩ - Khoa HSCC
Phạm Thu Hà
Điều dưỡng trưởng - Khoa HSCC
Nguyễn Thị Thư
Bác sĩ - Khoa HSCC
Trần Bá Huấn
Trưởng khoa - Khoa Dược - VTYT - KSNK
Trần Văn Lập
Trưởng khoa - Khoa Cận Lâm Sàng
Chu Ngọc Hiếu
Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Cận Lâm Sàng
Vũ Anh Tuấn
Bác sĩ - Khoa Cận Lâm Sàng
Lê Thị Hoa
Bác sĩ - Khoa Cận Lâm Sàng
Nguyễn Đức Hậu
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Trần Thị Hà
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Nguyễn Văn Thiền
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Quách Văn Chiến
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Đào Phương Thảo
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Trương Công Khoái
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Vũ Huy Nam
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Nguyễn Quang Quảng
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Nguyễn Thị Nghĩa
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Mai Trọng Tuấn
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Trần Xuân Dũng
Bác sĩ - Khoa khám bệnh
Hoàng Văn Quang
Trưởng khoa - Khoa Lao - HIV - Kháng Thuốc
Nguyễn Văn Huy
Bác sĩ - Khoa Lao - HIV - Kháng Thuốc
Vũ Trung Kiên
Bác sĩ - Khoa Lao - HIV - Kháng Thuốc
Trần Thị Ly
Điều dưỡng trưởng - Khoa Lao - HIV - Kháng Thuốc
Phạm Như Cường
Bác sĩ - Khoa Bệnh Phổi
Phạm Thị Luyến
Điều dưỡng trưởng - Khoa Bệnh Phổi
Dương Thanh Tùng
Phó Giám Đốc - Khoa Lao ngoài Phổi
Nguyễn Thị Hằng
Điều dưỡng trưởng - Khoa Lao ngoài Phổi
Lê Ngọc Đỉnh
Trưởng Phòng điều dưỡng - Phòng Điều Dưỡng
Đặng Quang Hưng
Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ - Phòng Kế toàn Tài chính
Lê Thị Anh Đào
Trưởng Phòng - Phòng Tổ chức hành chính